Arlövsvägen 9

211 24, MALMÖ

Telefon: 010 344 75 21

Support: 079 006 58 21

Mån-fre: 10.00-18.00

Lör: 10.00-15.00 Sön: Stängt

Elektronisk fakturahantering

Vi gör er arbetsdag mer effektiv!

Med allt i ett och samma system får du full koll på samtliga fakturor och kostnader

Workflow erbjuder elektronisk fakturahantering med ett molnbaserat verktyg som digitaliserar och automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor. Verktyget innebär mer tid för administratörer och attestanter, samtidigt som du får bättre kontroll och insyn. 1000 fakturor per år ger tillexempel en besparing på 92 timmar och 36 000 kronor per år.

Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas.
Tidsgränser aktiveras automatiskt och säkerställer att fakturor betalas i tid.
Sammankoppling av debet- och tillhörande kreditfakturor ökar kontrollen.
Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.
Kopia till-funktion möjliggör exempelvis enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller skickas till andra handläggare av andra orsaker.
Ascendo Invoice interaktiva kommunikationsplattform möjliggör snabb hjälp och nyhetsuppdatering direkt i systemet.

Lösningar och Produkter

Zoom

Microsoft Teams

Mötesteknik

Print & scanningslösningar

Företagstelefoni

Elektronisk fakturahantering