Arlövsvägen 9

211 24, MALMÖ

Telefon: 010 344 75 21

Support: 079 006 58 21

Mån-fre: 10.00-18.00

Lör: 10.00-15.00 Sön: Stängt

Elektronisk fakturahantering

Vi gör er arbetsdag mer effektiv!

Med allt i ett och samma system får du full koll på samtliga fakturor och kostnader

Workflow erbjuder elektronisk fakturahantering med Ascendo Invoice, ett molnbaserat verktyg som digitaliserar och automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor. Verktyget innebär mer tid för administratörer och attestanter, samtidigt som du får bättre kontroll och insyn. 1000 fakturor per år ger tillexempel en besparing på 92 timmar och 36 000 kronor per år.

 

SPARA BÅDE TID OCH PENGAR MED ASCENDO INVOICE – SÅ FUNGERAR VERKTYGET

Med det molnbaserade verktyget Ascendo Invoice digitaliserar, effektiviserar och automatiseras konterings- och attestflödet på ert företag. Något som tidigare kan ha tagit 15-20 minuter kan med Ascendo Invoice nu ta 1-2 minuter.

Automatiserat flöde

Ascendo Invoice är ett väldigt flexibelt verktyg och kommer att konfigureras för att skapa effektiva arbetsflöden som passar just ert företag.

Alla leverantörsfakturor konverteras till sökbara PDF:er och samlas i ett digitalt flöde – oavsett om det ursprungliga formatet är papper, e-faktura, PDF, XML eller något annat. Du väljer om du vill att dina leverantörsfakturor ska skickas direkt till en inskannings- och tolkningsbyrå, eller om du själv vill skanna fakturorna.

Ascendo Invoice kan automatiskt kontrollera att fakturorna matchar underlagen: varufakturor matchas mot inköpsorder, hyresfakturor matchas mot avtal, och leasingfakturor matchas mot betalningsplanerna i kontrakten.

Fakturorna konteras automatiskt enligt ert regelverk – Ascendo Invoice väljer rätt konteringsmall baserat på projektnumret på fakturan.

Ett mail skickas automatiskt till förvald attestant med länk till fakturan. Ascendo Invoice kan automatiskt kontrollera attesträttigheter.

Då verktyget är molnbaserat krävs ingen installation på användarnas datorer utan verktyget nås via webbläsaren från valfri enhet. Den installation om krävs är en liten klient på företagets server som används för att koppla ihop verktyget med företagets affärssystem.

Enkel uppstart

1. Genomgång och definition av lösningen gemensamt med oss på Workflow

2.Vi sätter upp Ascendo Invoice & Datafångst. Verifiering av fullständig lösning av Ascendo med stöd från er.

3. Era medarbetare utbildas i Ascendo Invoice och kan därefter spara tid genom att börja använda verktyget.

 

Ascendo Invoice är molnbaserat och går att integrera med de flesta ekonomisystemen på marknaden, till exempel med Visma Administration, E-ekonomi, Compact Business och control, Fortnox, Mamut, Winbas, SAP Business One, bara för att nämna några.

Enkelt att använda

To do 

Välj attest eller granskning.

Granska 

Möjlighet att se fakturan.

Kommentera

Möjlighet att kommentera och kontera fakturan.

smarta funktioner

Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas.
Tidsgränser aktiveras automatiskt och säkerställer att fakturor betalas i tid.
Sammankoppling av debet- och tillhörande kreditfakturor ökar kontrollen.
Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.
Kopia till-funktion möjliggör exempelvis enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller skickas till andra handläggare av andra orsaker.
Ascendo Invoice interaktiva kommunikationsplattform möjliggör snabb hjälp och nyhetsuppdatering direkt i systemet.

Lösningar och Produkter

Zoom

Microsoft Teams

Mötesteknik

Print & scanningslösningar

Företagstelefoni

Elektronisk fakturahantering